1

خواص خمیر صنل از نگاه طب سنتی و دانستنی های اعجاب انگیز

News Discuss 
که از جمله این تزئینات میتوان به طرحهای هندسی آجری، سرستونهای زیبا، قوسهای چند بخشی و دیگر انواع تزئینات آجری اشاره داشت. در دوره ساسانیان، بخشی از ایالت پهله ماد نهاوند یا ماه نهاوند نام داشت. این بنا در حال حاضر با نام موزه حمام حاج آقا تراب، به http://gunner9749h.blog5star.com/14047949/خواص-خمیر-صنل-از-نگاه-طب-سنتی-و-دانستنی-های-اعجاب-انگیز

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story