1

5 Essential Elements For تخته نرد شرطی

News Discuss 
اگر یک شطرنجی در صفحه اصلی حریف خود بگیرید ، و سپس حریف مهرهز شما را در جواب بگیرد ، شما هنوز امتیاز ها خیلی جلوتر می آیید. بازیکنان به نوبت چرخش می کنند و هر کدام جفت تاس را می چرخانند تا چرخشی جدید را شروع کنند. اما اگر https://wtbhdrg.cf/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story