1

تخته نرد شرطی Fundamentals Explained

News Discuss 
در مواقع دیگر ، بهترین راهبرد ممکن است این باشد که سعی کنید حریف را تا حد امکان عقب نگه دارید و جلوی پیشرفت چکرهای او را بگیرید. بازیکنان به نوبت چرخش می کنند و هر کدام جفت تاس را می چرخانند تا چرخشی جدید را شروع کنند. اما اگر https://wtbhdrg.cf/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story