1

اهمیت اینستاگرام

News Discuss 
ر اساس یک مطالعه منتشر شده توسط بلومبرگ ، 58 درصد از کاربران اینستاگرام هر روز به این فضای مجازی تبدیل می شوند ، در حالی که درصد پین ها 23 درصد است. همچنین مطالعات متعددی دیگر نشان می دهد که اینستاگرام برای مارک ها مهم تر است https://eussd.blog.ir/post/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story